Kuruluş aşamalarının kolaylığı, görece düşük ana sermaye miktarı ve tek kişinin bile kurabilmesi gibi çeşitli nedenlerden dolayı limited şirket, Türkiye’de şirket kurmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bir şirket türü olarak dikkat çekmektedir.

Limited Şirket Kurma Şartları Nelerdir?
 • Limited şirket en az bir kişi ve en fazla elli ortakla kurulabilir.
 • Şirketin ana sermayesi 10.000 Türk Lirası ya da daha fazla olmalıdır.
 • Şirket ortakları en az 25 TL veya katları şeklinde sermaye koymalıdırlar.
 • Limited şirketin unvanı Türkçe olmalı, limited şirket ibaresini ve faaliyet konusunu içermelidir.
Limited Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Bilgiler ve Belgeler Nelerdir?
 • Şirket ortaklarının her birine ait ikişer adet ikametgâh belgesi
 • Ortakların kimlik fotokopileri
 • Her bir ortağın 3 adet vesikalık fotoğrafı
 • Şirket merkezinin adresi
 • İş yeri kira sözleşmesi ya da tapu fotokopisi
 • Kurulacak şirketin unvanı
 • Şirket sermaye tutarı
 • Sermaye oranları
 • Şirket temsilcisi

Yukarıda saydığımız bilgiler ve belgeler hazırlandıktan sonra, şirket ana sözleşmesi hazırlanır. Ticaret Bakanlığı’na ait Mersissistemine giriş yapılır ve şirket ana sözleşmesi oluşturulur. Burada dikkat edilmesi gereken konu, aynı unvana sahip başka bir şirket olmadığından emin olmaktır. Aynı ya da benzer isimli başka bir şirketin varlığı durumunda ticaret odası şirket kuruluş talebini reddedebilmektedir. Bu nedenle, şirket unvanının önceden ve iyice araştırılmış olmasında fayda vardır.

Mersis sistemindeki işlemler sorunsuz bir şekilde tamamlandığında, sistem üzerinden potansiyel vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgileri alınır. Şirket resmen kurulduktan sonra potansiyel vergi numarası şirketin resmi vergi numarası olacaktır.

Şirket ana sözleşmesi oluşturulup, potansiyel vergi numarası alındıktan sonra, şirketin ticaret sicil kaydının oluşturulması gerekmektedir.

Sicil Kaydı İçin Gerekli Belgeler
 • Mersis kayıt ve talep numarasını gösteren belge
 • Dilekçe
 • Ortakların fotoğraflarının yer aldığı “oda kayıt beyannamesi”
 • Eğer yabancı ortak var ise, şirket kuruluş bildirimi

Ticaret sicil kaydı için ticaret odasına gidildiğinde; rekabet kurumu payı, defter tasdik, kuruluş tescil ve ilan harçları ödemeleri gerçekleştirilmelidir.

Tescil işlemi tamamlandıktan sonra, şirket resmi olarak kurulmuş sayılır ve sicil tasdiknamesi ile yasal muhasebe defterleri teslim alınır.

Limited şirket resmen kurulduktan sonra, vergi dairesi ile ilgili işlemler başlar. Muhasebeci tarafından vekaleten gerçekleştirilen bu işlemler için, aşağıda yer alan belgeler gerekmektedir;

 • İşe başlama bildirimi
 • E-tebligat formu
 • Tapu fotokopisi ya da kira kontratı
 • Şirket ortaklarının ikametgâh ilmühaberleri
 •  İnternet vergi dairesi şifre talep formu
 • Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi
 • Şirket müdürünün imza sirküleri
 • Muhasebeciye verilen vekaletname
 • Muhasebe hizmet sözleşmesi

Eğer kurulan limited şirket bir sanayi kuruluşu ise, vergi dairesinden sonra sanayi odasında da çeşitli işlemler gerçekleştirilir. Sanayi odasına başvururken, aşağıda yer alan belgelerin sunulması gerekmektedir;

 • Sanayi odası başvuru formu
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Müdür imza sirküleri
 • Noter tasdikli ana sözleşme
 • Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri
 • Şirket ortaklarının ikametgâh ilmühaberleri

Bu işlemlerden sonra, belediyedeki işlemler başlar. Belediyede, aşağıda yer alan işlemleri gerçekleştirildikten sonra, ticari faaliyete artık başlanabilir;

 • İşyeri açma izni ve ruhsatının çıkartılması
 • Çevre temizlik vergisinin yatırılması
  Belediyedeki işlemlerin tamamlanabilmesi için kira kontratı ya da tapu fotokopisi, ticaret odası kayıt sureti, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi işlemleri gerçekleştirecek olan yetkilinin yanında bulunmalıdır.

Belediyedeki işlemler tamamlandıktan sonra limited şirket ticari faaliyetlerine başlayabilir.

0 YorumYorumlar

Bir Cevap Yazın