KOSGEB, uzun yıllardır girişimciliği destekleyen bir kurumdur. Başlangıçta, kira, donanım, aylık sabit giderler, personel maaşı gibi kalemleri desteklemekteydi ancak, 2019 yılı itibariyle girişimciliği imalatçılar ve ticari işletmeler olarak kategoriye ayırdı.

Güncel hali ile girişimcilik;

  • Geleneksel Girişimci Destek Programı
  • İleri Girişimci Destek Programı şeklinde 2 kategoride desteklenmektedir.

Geleneksel Girişimci Destek Programı;

İmalat yapmayan tüm işletmeleri kapsamaktadır. Program kapsamında girişimciler, şirket kuruluşu, performans dönemi destekleri sunmaktadır. Şahıs ( gerçek kişi ) işletmesi kuranlar 5.000 TL., Tüzel ( limited, anonim ) şirket kuranlar da 10.000 TL. destek almaktadır. Ek olarak, istihdam sağlayan işletmeler ödedikleri SGK prim ( 4A ) gün sayısına göre birinci yıl ve ikinci yıl ayrı ayrı olmak üzere destek almaktadır.

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ NASIL ALINIR?

KOSGEB, programı çok net tanımlamıştır. Uygun başvuru sahibi geçmiş 3 yıl boyunca vergi mükellefi olmaması ya da bir tüzel kişilikte % 30’dan fazla hissedar olmaması gerekir. Bu şartı sağlayan girişimci adayları e-devlet sistemi üzerinden Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu yaparak online video izlemek ve videoların sonundaki sınavları tamamlamak şartı ile belge sahibi olabilmektedir.

Bu noktada önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekir. Girişimci şirket kuruluşu yapmadan bu sertifikayı alması gereklidir. Belge almadan şirket kuruluşu gerçekleşirse destek alınamaz.

Belge alındıktan sonra mali müşavir şirketi kurar. Şirket kuruluşunu takiben oda kaydı yapılması gereklidir. Faaliyet konusuna göre Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası ya da Esnaf Odası kaydı girişimcinin tercihindedir. Oda kaydı olmadan KOSGEB KBS sistemine kayıt olunamamaktadır.

Şirket kuruluşu ve oda kaydı tamamlanan girişimci KOSGEB KBS sistemine kaydını yaparak süreci başlatmış olur. Kayıt aşaması ardından iş modeli dokümanı hazırlanır, sisteme yüklenir ve başvuru onaylanır. Bağlı bulunan KOSGEB İl Müdürlüğü uzmanı başvuru değerlendirir. Geleneksel Girişimci Destek Programı için kurul görüşmesi yapılmamaktadır. Onaylanan başvuru için ek evrak istenir ve evrak KBS sistemine yüklendikten sonra ödeme talebi yapılır. İleri Girişimci Destek Programında ise KOSGEB girişimci ile kurul görüşmesi yapar. Bu görüşmede değerlendirme heyetinin onay vermesi halinde desteğe erişilebilir.

Onaylanan başvurular için ödeme talepleri KBS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Harcama yapıldıktan sonra talepler sunulmakta ve ödemeler alınabilmektedir.

HANGİ FAALİYET KONULARI DESTEKLENMEKTEDİR?

KOSGEB desteklenen sektörleri sayfasında yayınlamıştır. İleri Girişimci Destek Programı için de farklı bir tablo oluşturmuştur. Bir başka deyişle, İleri Girişimci Destek Programının desteklediği faaliyet konularına ek olarak Geleneksel Girişimci Destek Programının da limiti bulunmaktadır. Ancak özetle, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü, bitkisel ve hayvansal üretim, eğitim ve sağlık hizmetleri, eğlence, spor faaliyetleri dışındaki tüm ticari işletmeler faydalanabilmektedir.

0 YorumYorumlar

Bir Cevap Yazın