Elektrik-ısınma yardımı olarak verilen tutar 1000 TL’ye kadar damga vergisinden de istisna mıdır?
İstisna değilse ısınma yardımi olarak NET 1000 TL verilirse, damga vergisiyle brütlestirilen tutar üzerinden 1000 TL yi aştıgı için gelir verfisi ve SGK hesaplanacak mıdır?

7420 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 1-
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (09/11/2022) itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

Yukarıdaki madde metnine göre;

Yakacak yardımı yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 09/11/2022 den itibaren 30/06/2023 tarihine kadar işveren tarafından işçiye ödenen 1.000 TL na kadar olan yakacak parası sgk priminden ve GV den istisnadır. 1.000 TL den fazla ödeme yapılması halinde fazla ödenen tutar brüte dönüştürülür GV , SGK ve DV hesaplanır.

Madde metninde DV istisnası olmadığı için bu ödemeden DV hesaplanacaktır.

(1000 TL Binde 7,59)=7,59 TL
Yapılacak ödeme 1.000-7,59= 992.41 TL

KAYNAK: İSMMMO

0 YorumYorumlar

Bir Cevap Yazın