E-yoklama sistemi (Elektronik Yoklama Sistemi), yoklama faaliyetleri ile ilgili süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesini ve bu yoklamaya istinaden sonucun kayıt altına alınan delil niteliğindeki tüm verilerin (video, koordinat, resim, vs gibi) teminini ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem merkezinde yer alanveri tabanına aktarılmasını sağlayan sisteme verilen isimdir. Ülkemizdeelektronik yoklama sisteminin uygulanması 01.09.2015 tarihi itibariyle başlamışbulunmaktadır.

Elektronik yoklama sistemi, e-yoklama talebi oluşturulumu, bu talebe dairyoklamanın yetkili memura iletilmesi, e-yoklama fişinin oluşturulması, kayıt edilmesi ve onaylanması ve ilgili kişisine iletilmesi süreçlerinin tamamıelektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Maliye Bakanlığı birden fazla alanda eskiden beri süre gelen klasik şekildeyapılan işlemleri elektronik ortama transfer etmiştir. Maliye Bakanlığının, elektronikyoklama uygulamasını başlatmasına istinaden, E-yoklama fişi ile yoklamanın elektronik ortamda da yapılabilmesi imkanı oluşturulmuştur. İlgili e-yoklama fişinde bulunan bilgiler aşağıdaki gibidir;

  • Mükellef bilgileri, E-yoklama türü, e-yoklama tarihi, saati, adresi
  • Nezdinde yoklama yapılan kişinin veya bu kişinin yetkilisinin adı, soyadı, TC numarası ve imzası,
  • Yoklama yetkilisi kişimim adı, soyadı ve imzası,
  • Nezdinde yoklama yapılan veya  bu kişinin yetkili adamı imzadan çekinmiş ise bunun sebepleri,
  • Nezdinde yoklama yapılan veya bu kişinin yetkili kişisinin bulunamaması durumunda, konuya istinaden açıklama
  • Benzersiz kod

Yoklama sırasında tespit edildikten sonra ilgili konularda mutabık kalınması durumunda e-yoklama  fişi üzerinde mutabık kalınır.  Mutabık kalındıktan sonra  yetkili kişiye veya yetkili kişi nezdinde yoklama yapılan kişiye mobil cihazda ön izleme yaptırılır, fiş okutulur ve imzalatılır. E-yoklamanın yapılamadığı durumlarda klasik ve eskiden beri kullanılan yöntemle yani yoklama fişleri ile yoklama yapılabilir.

E-Yoklama Benzersiz Kodu Nedir?

E-yoklama fişine dair çok sorulan sorulardan bir diğeri ise e-yoklama benzersiz kodunun tanımı. E-yoklama benzersiz kodu, e-yoklama fişinin değiştirilemeyeceğini garantileyen ve düzenlenen fişe ait olan tekil ve benzersiz numaradır. Düzenlenmiş bu e-yoklama benzersiz koduna ulaşmak için İnternet Vergi Dairesi ( http://www.gib.gov.tr ) üzerinden sorgulama ve erişim sağlanabilmektedir.

E-Yoklama Fişi Görüntüleme Nasıl Yapılır?

E-yoklama fişi görüntüleme nasıl yapılır sorusunun en basit haliyle cevabı; Bağlı bulunulan vergi dairesi üzerinden mal müdürlüğüne mükellef veya mükellefin yetkilisi aracılığı ile başvurulması durumunda çıktı olarak e-yoklama fişi alınabilir.

Önemli Not: E-yoklama fişini görüntülemek veya edinmek için çok daha basit bir yol olan internet vergi dairesi kullanmanız önerimizdir.

İnternet vergi dairesi üzerinden ‘Elektronik yoklama görüntüleme’ seçeneğiü zerinden e-yoklama fişi rahatlıkla görüntülenebilir ve ihtiyaç halinde çıktısı da alınabilir.

E-Yoklama Fişi Nereden Alınır?

Yine bir üst soruda cevaplandığı gibi aslında e-yoklama fişi nereden alınır sorusunun cevabı da bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden başvurarak veya internet vergi dairesi üzerinden ‘Elektronik yoklama görüntüleme’ menüsünden alınabilir.

E-Yoklama İmza Formu Ne Demektir?

Maliye bakanlığı e-yoklamaya istinaden e-yoklama imza formu çıkarmıştır. Bu form, mükellef bilgilerinin, e-yoklama türünün, e-yoklamaya istinaden tarih, saat ve adresin, seri ve sıra numaralarının,

E-yoklama fişini temsil eden ve üzerinde benzersiz kodunun da yazılı olduğu bir formdur.

0 YorumYorumlar

Bir Cevap Yazın