Özlük dosyamızı istemede bir evraka bakmak için sakınca var mıdır? Yasal olarak bir engel var mıdır?

Özlük dosyası işveren nezdinde tutulan belgeler olup işçi istediği takdirde kendisine ait özlük dosyasını inceleyebilir.

4857 Sayılı İş Kanunu

İşçi özlük dosyası

Madde 75 – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

0 YorumYorumlar

Bir Cevap Yazın