Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı Vergi Usul Kanunu Sıra No 535 Tebliğ ile e-Fatura uygulaması zorunluluğunda ciro limitlerini düşürdü. Ayrıca e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olacak sektör ve mükellef gruplarını genişletti.

Tebliğ kapsamında; 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri brüt satış geliri olan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu kapsamına alındı. Ayrıca e-Ticaret yapanlar, araç alım satımı yapanlar, oteller, emlak ve gayrımenkul alım satımı yapanlar içinde e-Fatura ve e-Arşiv Fatura zorunluluğu getirildi.

Gayrimenkul veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler;

  • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL olanlar, 01.07.2022 tarihine kadar,
  • 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri,

brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar, ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş yapmak zorundalar.

Araç alım, satım, kiralama yapanlar için e-Defter zorunluluğu nedir?

2022 yılı içinde zorunlu olarak e-Fatura uygulamasına geçen mükelleflerin 1 Ocak 2023 itibariyle e-Defter uygulamasına da geçmeleri zorunludur.

Araç alım satım ve kiralama yapanlar e-Faturaya nasıl geçiş yapacak? e-Fatura başvurusu nasıl yapılır?

Tüzel kişilerin Mali Mühür, Gerçek kişilerin ise e-İmza temin etmeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

e-Fatura başvurusu ne zaman yapılabilir?

e-Fatura uygulamasına istediğiniz zaman geçiş yapabilirsiniz. e-Fatura zorunluluk kapsamında iseniz 01.07.2022 tarihine kadar gerekli hazırlıkları yaparak e-Fatura uygulamasına geçiş yapmanız gerekmektedir.

0 YorumYorumlar

Bir Cevap Yazın